Cốc Cốc

 $  :
 ⤓  :
📅 :

Miễn Phí
10.000
12/11/2024

Cốc Cốc là một phần mềm trình duyệt được xây dựng, phát triển dựa trên Chromium mã nguồn mở với giao diện người dùng và chức năng cơ bản gần giống với Google Chrome. Đây cũng là một trình duyệt dành riêng cho người Việt, và được trang bị một số tính năng hữu ích, phù hợp với người Việt.

1 đánh giá cho Cốc Cốc

  1. lytran

    ngon

Thêm đánh giá

Cốc Cốc

(1 đánh giá của khách hàng)

 $  :
 ⤓  :
📅 :

Miễn Phí
10.000
12/11/2024

Cốc Cốc là một phần mềm trình duyệt được xây dựng, phát triển dựa trên Chromium mã nguồn mở với giao diện người dùng và chức năng cơ bản gần giống với Google Chrome. Đây cũng là một trình duyệt dành riêng cho người Việt, và được trang bị một số tính năng hữu ích, phù hợp với người Việt.

1 đánh giá cho Cốc Cốc

  1. lytran

    ngon

Thêm đánh giá